top of page
olga strona.2.jpg

Najważniejsza jest radość z ostatecznego zwycięstwa Bogoczłowieka nad człowiekiem-bestią.

Tę radość sztuka wyraża nie słowami a we wspaniałych kolorowych wizjach.

Najbardziej radosną z nich jest ta, która w pełni ujawnia nowe rozumienie życia.

książę Eugeniusz Trubieckoj "Kolorowa kontemplacja"  Paryż 1965
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page