top of page

pracownia ikon M.B. Bolesnej

olga strona.1.jpg

Kaplica adoracji pw. św. Eliasza w Szczecinie

DSC07981.JPG
prace przy kaplicy p.w. św. Eliasza, wrzesień 2020

ikona macierzyństwa Maryi

609 135.jpg
Jest to inny rodzaj macierzyństwa. Statyczna Maryja jakby martwa z bólu rodzi Jezusa do zmartwychwstania. Postać Jezusa jest ukazana dynamicznie, zapowiada to co ma się stać za dwa dni. Jego korona cierniowa i rana na ręku są złote, a więc uwielbione.   
ikona w formacie 66x78 cm jest na sprzedaż
reprodukcje ikony w formacie     20x24 cm i 28x33,6 cm dostępne są w sklepie

ikona św. o. Pio

130287276_10224198801903590_6747137218230241035_n.jpg

ikona św. Rodziny
Zelii i Ludwika Martin,
rodziców św. Tereski

martin_edited.jpg
Hm.. święta Rodzina była w Nazarecie i jak to tak? Ano właśnie świętej Rodziny nigdy dość. Na ikonie jest przedstawiona  historia państwa Martin, zwyczajnej koronczarki i zegarmistrza. Oni to swoją postawą i miłością ukazywali życie płynące z Paschy. Bardzo ciekawa jest reakcja ich dziewięciorga dzieci. Te dzieci , które wcześnie zmarły skaczą po tym krzyżu, bawią się. Te dzieci, które dorosły wszystkie zostały zakonnicami i adorują ten krzyż, który ukazują ich rodzice. Wśród dzieci na dole, pierwsza z prawej to św. Tereska od dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. 
reprodukcje ikony w formacie 20x27,5 cm, 30x41,5 cm i 40x55cm dostępne są w sklepie

ikona św. Józefa

162929295_10225065612493313_834794331432571939_n.jpg
Hebrajski napis na dole głosi " słuchaj Izraelu". To  była prośba osoby zamawiającej ikonę.
reprodukcje ikony w formacie 20x24 cm i 31x37 cm dostępne są w sklepie

ikona św. Szczepana

szczepan.jpg
Szczepan to po grecku Stefanos, napis po lewej stronie głosi: "w ręce Twoje powierzam ducha mego."
reprodukcja ikony w formacie 21x28,4 cm dostępna jest w sklepie

polichromie w kościele M.B. Bolesnej
w Mierzynie

Freski w kościele MB Bolesnej.jpg
Tu pod gotyckim łukiem jest sytuacja przedziwna. Ukazana jest bowiem cała historia zbawienia w małej pigułce.
Z lewej strony jest przedstawione Zwiastowanie w taki sposób, że możemy spojżeć w oczy i Archaniołowi Gabryjelowi i Maryi jednocześnie. W sposób symboliczny i właściwy ikonie obie postaci są zwrócone w stronę widza, choć normalnie stały na przeciwko siebie. Zgoda Maryi na propozycje Gabryjela skutkuje poczęciem Jezusa z Ducha Świętego. To poczęcie rozpoczyna ostateczny plan zbawczy, którego punktem kulminacyjnym jest namalowana scena z prawej strony. Gdzie ukazany jest Archanioł Michał, który zwycięża piekło. W prawej swojej dłoni trzyma miecz, który zabija bestię, w lewej dłoni trzyma odkupioną Ziemię. W piekle znajduje się szatan, który trzyma Judasza w taki sposób w jaki trzymała Maryja Jezusa. On do końca chce coś udowodnić, pod kogoś chce się upodobnić, Judasz jak to Judasz trzyma rękę na trzosie. Cała ta historia ma wymiar apokaliptyczny, gdzie moce niebieskie zostały wstrząśnięte, gdzie planety w postaci ognistych plandet tworzą swój ostatni taniec. Stojąc  pod tym łukiem mozna doświadczyć tego jak Archaniołow ie jak i cała ta przpiękna historia zbawienia nachylają się nad widzem.

Zwiastowanie

gabryjel.gabryjel.jpg
reprodukcja ikony w formacie 25,51x37,8 cm dostępna jest w sklepie

św. Archanioł Michał parton Ukrainy zwycięża szatana

Podgórski_Michał_piccolo.jpg
reprodukcja ikony w formacie 25,51x37,8 cm dostępna jest w sklepie

ikona św. Jana Chrzciciela

DSC09579_edited.jpg
Każdy kto jest posłany jest aniołem. Jan Chrziciel był aniołem pustyni, kontemplatykiem. Pierwszym kto rozpoznał Pana, choć go wcześniej nie widział. Na ikonie Jan jest przedstawiony jako ten, który dosłownie i w przenośni stacił głowę dla Ewangelii ukazując tymsamym czym jest prawdziwa kontemplacja, która nie ma końca. Jest wieczna.
ikona w formacie 78x97 cm jest na sprzedaż
DSC09580_edited.jpg
DSC09582_edited.jpg

Matka Boża Schodowa z Dzieciątkiem, polichromia

DSC01085.JPG

Matka Boża z Dzieciątkiem
w Kaplicy Słowa
w szczecińskim seminarium, polichromia

DSC00132_edited.jpg

ikona małżonków z Kany Galilejskiej

DSC09572_edited.png
Ta ikona to poemat na temat Pieśni nad Pieśniami. Poranek Paschalny właśnie się rozpoczyna. Wydaje mi się, że Niebie nie może być innej godziny. Krzyż jest pusty i biały. Tak w wieczności takie cuda się zdażają. Biel w ikonach jest oznaką Ducha Świętego, a to, że każdy będzie poślubiony Jezusowi, poucza o tym chocby Izajasz 62. 1-5. Na ikonie przedstawione jest pierwsze spotkanie małżonków z Kany Galilejskiej Maryi i Zmartwychwstałego Jezusa. Małżonkowie mają złote uwielbione i chwalebne korony cierniowe, oraz wspólną chwalebną ranę, która jest podobna do tej gwiazdy z Bazyliki Narodzenia z Betejem, która oznacza miejsce narodzin Jezusa.
ikona w formacie 78x97 cm jest na sprzedaż
DSC09573_edited.jpg

ikona Archanioła Michała

DSC09577_edited.jpg
Ikona Archanioła Michała ma zabarwienie Paschalne. W klasycznym takim przedstawieniu Michał trzyma odkupioną i przemienioną ziemię. bywa tak, że na ziemi widnieje napis "eleos" co po grecku oznacza miłosierdzie. Tu odkupiona ziemia jest złota. W złotej kuli ziemskiej odbija się zmartwychwstały Jezus, któy wraca z piekła, napisane jest wszak że trzeciego dnia wstąpił do piekieł.  Co tam Jezus robił? Niektórzy wspominają o apokatastazie, czyli o nadzei  powszechnego zbawienia. Bardzo kocham tę totalną wizję nadzei i ufności. Niektórzy twierdzą, że w złotej ziemi wraz z Jezusem odbił się również kot, ale ja tego nie potwierdzam.
ikona w formacie 78x97 cm jest na sprzedaż
DSC09574_edited.jpg
DSC09575_edited.jpg

ikona Jezusa Pantokratora

DSC09578_edited.jpg
Ikona Jezusa Pantokratora z reguły przedstawiana jest w taki sposób, że Jezus będąc  Bogiem ubrany jest w czerwoną szatę. Czerwień symbolicznie jest kolorem Boga i otulony szatą niebieską. Niebieski kolor oznacza człowieczeństwo.  Czyli boskość jest otulona człowieczeństwem, co ściśle odpowiada dwom naturom Jezusa, Boskiej i ludzkiej. Bardzo ciekawa jest historia odkrywania kim tak naprawdę był Jezus. I tak w 431 roku na soborze w Efezie otkryto, że Jezus był  Bogiem i koniec. W 451 roku na soborze w Chalcedonie odkryto że Jesus był też człowiekiem. Dopiero w 553 roku na soborze w Konstantynopolu w pełni zaakceptowano te obie natury Jezusa. Czyli to odkrycie kim jest Jezus zajęło ponad 500 lat!
Tu jednak na ikonie Jezus jest ubrany odwrotnie, dlaczego? Czy wolno myśleć,  że człowiek odziany w niebieskie może otulić się w boskość? Czy wolno myśleć i mieć nadzieję na to? Z pomocą  przychodzi tu list św. Jana, w którym jest jasno napisane, że nie objawiło się jeszcze czym będziemy, wiemy tylko, że będziemy do niego podobni. Grecki napis w księdze zachęca do takiego myslenia, głośi on 
" dlaczego mam nie pić tego kielicha, który daje mi Ojciec."  Dodać należy, że Jezus te słowa wyraził przed Paschą. Chętnych zgłębienia tej wspaniałej tajemnicy chciałbym odesłać do Wykładów o Bogoczłowieczeństwie Włodzimierza Sołowiowa na których w jednej ławce siedzieli razem Dostojewski i Tołstoj. Ikona ma uwrażliwiać do piękniejszego przeżywania własnej Paschy.
ikona w formacie 78x97 cm jest na sprzedaż
reprodukcje ikony w formacie 20x25cm i 32x39cm dostępna są w sklepie
DSC09576_edited.jpg

ikona Karola de Foucauld

DSC01636_edited.jpg

ikona Matki Bożej  królowej Wodstocku

Ikona MB Królowej Woodstocku_edited.jpg
Ikona była malowana dla Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, którą zamówił
ś.p. o. Tomasz Alexiewicz na Przystanek Jezus na Przystanku Wodstock. Przedstawia Matkę Bożą, która przytula  Jezusa, pukowca, hipiskę, dziewczynkę z oazy i chłopaka kujona. Szósta osoba jest ukazana w sposób symboliczny, który jest jednocześnie zaproszeniem dla każdego i każdej, gdzie w srebrnym zarysie człowieka każdy może się zobaczyć jak w lustrze. Siódmą osobą jest pies dominikański z pochodnią, taka to była prośba o. Tomasza dominikanina.

ikona męczeników z Thibrine

Ikona_Męczennicy_Tibhrine_mała_edited.jpg
reprodukcja ikony w formacie 32,2x39 cm dostępna są w sklepie

Ten kto oglądał film " Ludzie Boga" wie kim są ci Bracia. Tibhirine to wioska w Algierii,  gdzie zdarzyło się coś bardzo pięknego. To było współistnienie w miłości. Bracia Trapiści z o. Christianem de Chergé na czele mieszkali w wiosce muzułmańskiej. Wspólne życie, wspólna modlitwa tworzą niezwykłe więzi. Doszło nawet do tego że Bracia oddali część swojego klasztoru na meczet dla mieszkańców wioski. 

W marcu 1996 roku trapiści: o. Christian de Chergé, przeor wspólnoty, br. Luc Dochier, o. Christophe Lebreton, br. Michel Fleury, o. Bruno Lemarchand, o. Celestin Ringeard, br. Paul Favre-Miville zostali uprowadzeni i po dwu miesiącach (21 V 1996 r.) zamordowani przez  Zbrojną Grupę Islamską, której celem było oczyszczenie Algierii z wszystkich niemuzułmanów. 31 maja w polu na drodze do Medei odnaleziono worek z  odciętymi głowami zamordowanych. Ciał braci nigdy nie odnaleziono.

 

Bracia są na ikonie jak cedr libański zasądzony nad żywą wodą. Odlatują ich głowy i oni sami odlatują do Jezusa, tak to czuję. Nad Christianem napisy po arabsku : inszallah, czyli, jeśli Bóg zechce, a wyżej  napis arabski Bracia z Tibhirine. Praca nad ikoną była niesamowitą podróżą podczas, której poznałem osobę która dobrze znała Braci. To ona opowiadała mi jacy oni byli, co mam nadzieję udało się odzwierciedlić na ikonie. Z tą ikoną mieliśmy jechać na beatyfikację Braci, która była  8 grudnia 2018 w Oranie w Algierii. To się nie udało ze względu na ograniczoną ilość zaproszonych gości. Ikona docelowo ma się znajdować  w klasztorze  Notre-Dame de l’Atlas” w Midelt na północy Maroka.

christian.jpg

Fragment testamentu o. Christiana de Chergé

Nie życzę sobie takiej śmierci. Myślę, że muszę to jasno powiedzieć. Bo nie wyobrażam sobie, jak mógłbym się cieszyć z tego, że ten naród, który kocham, miałby być w czambuł oskarżony o zamordowanie mnie. To zbyt wysoka cena, za coś co prawdopodobnie zostanie określone jako „łaska męczeństwa”, by płacił ją Algierczyk, ktokolwiek nim będzie, nawet jeśli powie on sobie, że czyni to w imię po swojemu rozumianego islamu. Wiem, jaką pogardą świat darzy Algierczyków, wszystkich bez różnicy. I znana mi jest karykatura islamu, forsowana przez typ ludzi dobrze myślących. Ci ludzie zbyt łatwo uspokajają własne sumienie, stawiając znak równania między religią i ideologią skrajnych fundamentalistów. Dla mnie Algieria i islam to dwie różne rzeczy, to ciało i dusza.

ikona św. Floriana

florian_edited.jpg

Ikona Floriana powstała z realnej potrzeby i stanu  poważnego zagrożenia. Mielśmy  z chłopakami rekolekcje Żółtych Psów Biblijnych w szczecińskim Karmelu i w trakcie naszych rekolekcji wybuchł pożar w karmelitańskiej kuchni. Niby nic, zaczęło się od żarzącej się ścierki w śmietniku, a skończyło się całkiem groźnie. Trzeba było malować okopcone pomieszczenia. Florian jest patronem  zawodów wiążących się z ogniem: hutników, koksowników, kominiarzy, garncarzy i strażaków. Obecnie ikona  wisi w miejscu zagrożenia między szafkami w kuchni i strzeże od żywiołów

Florian był rzymskim żołnierzem, który ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi i dlatego skazano go na śmierć 

4 maja 304 roku . Z kamieniem u szyi poniósł śmierć męczeńską  w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austri. 

reprodukcja ikony w formacie 14,8 x17,2  cm dostępna są w sklepie

ikona św. Archanioła Michała patrona Ukrainy

DSC09611_edited_edited.jpg

Fiodor Dostojewski pytał się w powieści Idiota utami księcia Myszkina 

" czy piękno zbawi świat?" jest to bardzo niezwykłe i tajemnicze pytanie.

Można się spytać co to właściwie znaczy? Brzmi to iście piorunująco. 

Zbawienie świata już się dokonało na Golgocie, czy było piękne?

Czytamy u Izajasza:

 

"nie miał on wdzięku ani blasku, tak nieludzko został oszpecony"

 

gdzie tu piękno? 

Z drugiej strony można powiedzieć za Pieśnią nad Pieśniami, że Oblubieniec Chrystus jest bardzo piękny, tak opisuje go Oblubienica:

"Miły mój śnieżnobiały i rumiany,
znakomity spośród tysięcy.
Głowa jego – najczystsze złoto,
kędziory jego włosów jak gałązki palm,
czarne jak kruk.
Oczy jego jak gołębice
nad strumieniami wód.
Zęby jego wymyte w mleku
spoczywają w swej oprawie.
Jego policzki jak balsamiczne grzędy,
dające wzrost wonnym ziołom.
Jak lilie wargi jego,
kapiące mirrą najprzedniejszą.
Ręce jego jak walce ze złota,
wysadzane drogimi kamieniami.
Tors jego – rzeźba z kości słoniowej,
pokryta szafirami.
Jego nogi – kolumny z białego marmuru,
wsparte na szczerozłotych podstawach.
Postać jego wyniosła jak Liban,
wysmukła jak cedry."
(Pnp 5, 10-16)

Jak mówi Pismo Święte: "zostaliśmy stworzeni przez Niego i dla Niego",  św. Jan w swoich listach dodaje: 

"Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest."

Taki też jest Archanioł Michał, który zwyciężył szatana

 

reprodukcje ikony w formacie 13,6x17cm i 24x28cm dostępne są w sklepie
bottom of page